Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri – üzvi Kimya İnstitutunun rəsmi internet səhifəsi

Sayt borca görə bağlanmışdır.
Sayt uzun müddət istifadə olunmağına baxmayaraq hazırlanma ödənişi ödənmədiyi üçün sayt hazırlayan şirkət tərəfindən bağlanmışdır.